Stabilizátory napětí

Bezpečná volba pro stabilní napájení napětím

Stabilizátory napětí od firmy ISMET jsou vhodné pro všechny druhy spotřebičů  a dodávají stabilizované napětí o vysoké přesnosti. Stabilizátory napětí zabezpečují napětí stabilizované na efektivní hodnotu i při silných vlnových deformacích a zabraňují tak poruchám funkčnosti,  výpadkům a poškození  elektrických přístrojů a instalací. Naše stabilizátory napětí dokáží vyrovnat také velké poklesy napětí až o 25% a silným příkonem stabilizovat spotřebič při spuštění.

Zobrazit všechny produkty

Single-phase electronic voltage regulatorsSingle-phase electromechanic voltage regulatorsThree-phase electromechanic voltage regulatorsThree-phase electronic voltage regulators

SE

Single-phase electronic voltage regulators

Single-phase electronic voltage stabilizer. LED status display for Operation. Primary mains cable, secondary socket. Short-circuit-proof, stationary, incorporated in sheet steel casing. Type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50 Hz, ta 40°C.

P: 500 - 4000 VAUPRI: 230 VUSEC: 230 V

View product

SEH-1

Single-phase electronic voltage regulators

Single-phase electronic voltage stabilizer. LED status display for Operation. Primary mains cable, secondary socket. Short-circuit-proof, stationary, incorporated in sheet steel casing. Type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz (switchable), ta 40°C.

P: 500 - 4000 VAUPRI: 230 - 440 VUSEC: 230 V

View product

SEH-2

Single-phase electronic voltage regulators

Single-phase electronic voltage stabilizer. LED status display for Operation. Primary mains cable, secondary socket. Short-circuit-proof, stationary, incorporated in sheet steel casing. Type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz (switchable), ta 40°C.

P: 500 - 4000 VAUPRI: 230 - 440 VUSEC: 230 V

View product

SEM-1

Single-phase electromechanic voltage regulators

Single-phase electromechanic voltage stabilizer. Connections to terminals, stationary, incorporated in sheet steel casing, type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 1,0 - 15,0 kVAUPRI: 230 VUSEC: 230 V

View product

SEM-2

Single-phase electromechanic voltage regulators

Single-phase electromechanic voltage stabilizer. Connections to terminals, stationary, incorporated in metal Cabinets, type of enclosure IP 21, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 15,0 - 200,0 kVAUPRI: 230 VUSEC: 230 V

View product

SEM-E

Single-phase electromechanic voltage regulators

Single-phase electromechanic voltage stabilizer. LED status display for Operation. Connections to terminals, stationary, incorporated in sheet steel Casing for 19'' rack cabinets. Type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 3,0 - 15,0 kVA UPRI: 230 V USEC: 230 V

View product

SDEM1-1

Three-phase electromechanic voltage regulators

Three-phase electromechanic voltage stabilizer (regulated in common). Connections to terminals, stationary, incorporated in sheet steel casing, type of enclosure IP 20, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 3,0 - 15,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 400 V

View product

SDEM1-2

Three-phase electromechanic voltage regulators

Three-phase electromechanic voltage stabilizer (regulated in common). Connections to terminals, stationary, incorporated in metal cabinets, Fitted with a voltmeter and pilot lamps, type of enclosure IP 21, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 15,0 - 500,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 400 V

View product

SDEM3

Three-phase electromechanic voltage regulators

Three-phase electromechanic voltage stabilizer (regulated separately). Connections to terminals, incorporated in metal cabinets, fitted with a voltmeter and pilot lamps, type of enclosure IP 21, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 9 - 1000 kVAUPRI: 230 - 400 VUSEC: 400 V

View product

SDEM54

Three-phase electromechanic voltage regulators

Three-phase electromechanic voltage stabilizer (regulated in common). Connections to terminals, stationary, incorporated in metal cabinets, Fitted with a voltmeter and pilot lamps, air conditioning on side or top, type of enclosure IP 54, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 15,0 - 500,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 400 V

View product

SEHD

Three-phase electronic voltage regulators

Three-phase electronic voltage stabilizer. LED status display for Operation. Connections to terminals, short-circuit-proof, stationary, incorporated in metal cabinets, type of enclosure IP 21, safety class I, frequency 50/60 Hz, ta 40°C.

P: 6,0 - 24,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 400 V

View product

Magnetické stabilizátory napětí

U magnetických jednofázových stabilizátorů napětí jsou vstupní i výstupní vinutí upevněna na jádře, jsou však od sebe zcela oddělena pomocí bočníku s tenkou vzduchovou štěrbinou. Takto mohou přijímat různé magnetické toky. Výsledná indukčnost tak tvoří spolu s kondenzátorem rezonanční obvod. Výsledkem vzniklého vzájemného působení je stabilní výstupní napětí.  

Elektronické stabilizátory napětí

Elektronické třífázové stabilizátory napětí poskytují velmi rychlou a flexibïlní stabilizaci napětí. Elektronický regulátor výkonu dodává  napětí do primárního vinutí transformátoru v zapojení nebo v opačném zapojení, které může být buď ve fázi nebo ve fázovém posunu. Sekundární vinutí je tím přepínáno mezi vstupním napětím a zátěží. Regulátor výkonu tak může při napájení proudem dodávat nebo odebírat napětí.  

Elektromechanické stabilizátory napětí

Třífázové elektromechanické stabilizátory napětí regulují napětí prostřednictvím vnitřního regulačního transformátoru ve formě prstencového regulačního transformátoru, jenž je ovládán elektromotoricky. Regulační transformátor svým proměnlivým výstupním napětím  kompenzuje výchylky vstupního proměnlivého napětí.  

Váš dotaz za stabilizátor napětí