Technické vybavení budov

Regulační transformátory a stabilizátory síťového napětí firmy ISMET zajistí stabilní zásobení proudem i pro technické vybavení budov. Specificky podle vašich požadavků postavíme elektromechanické stabilizátory síťového napětí se jmenovitým výkonem do 800 kVA  v jednofázové nebo třífázové konstrukci a se společnou nebo oddělenou regulací tří fází. 

Kompenzují kolísání napětí v rozsahu ± 25% a mají výstupní toleranci ± 1,5%. Regulační transformátory k řízení prostor jsou důležitou součástí technického vybavení budov a jsou firmou ISMET dodávány do jmenovitého výkonu 120 kVA. Ať jednofázové nebo třífázové, s prstencovou nebo sloupovou konstrukcí, s odděleným nebo neodděleným vinutím - ISMETnabízí kompletní spektrum regulačních traf. Podle specifik daného místa budou regulační transformátory pro řízení prostor v budovách vybaveny ručním nebo motorovým pohonem a vyrobeny v konstrukci otevřené nebo ve skříni a v druhu ochrany až IP54.
Motorické varianty mohou být vybaveny pohonem na střídavý proud i stejnosměrný proud. Je možné i provedení s různými dobami nastavení.

řešení

V segmentu technického vybavení budov mohou být kromě jiného použita zákaznicky specifická řešení firmy ISMET, jako např. stabilizátory síťového napětí a regulační transformátory.

Viz řešení

Stabilizátory síťového napětí

 • Jmenovitý výkon do 800 kVA
 • Jednofázové nebo třífázové
 • Společné nebo oddělené řízení třífázových přístrojů
 • Kompenzují kolísání napětí v rozsahu ± 25% a mají výstupní toleranci ± 1,5%
Viz řešení

Regulační transformátory

 • Jmenovitý výkon až 120 kVA
 • Jednofázové nebo třífázové
 • Prstencová nebo sloupová konstrukce, s dděleným nebo neodděleným vinutím
 • Konstrukce otevřená nebo ve skříni, druh ochrany až IP54
Viz řešení

Energeticky úsporné transformátory a tlumivky

 • Nákladově optimalizovaná výroba
 • Použití různých materiálů
 • Redukce ztrát až o 65%
Viz řešení

Máte nějaké dotazy?


Neodpovídají ani zákaznicky specifická řešení Vašim požadavkům? Rádi Vám pomůžeme. Společně s Vámi vypracujeme kompletní řešení zcela podle Vašich potřeb.