Naše standardy kvality


Společnost ISMET s.r.o. si v oblasti výroby transformátorů klade za cíl vyrábět kvalitní produkty na vysoké technologické úrovni. Toho je dosahováno neustálým zdokonalováním  ve všech oblastech společnosti ISMET s.r.o., především pak  v jednotlivých výrobních krocích a při kontrole kvality. Účinnost zavedených opatření je nepřetržitě kontrolována.  

Naši politiku kvality určuje vedení společnosti a je zdokumentována v příručce Management kvality. Vedení společnosti se zavázalo důsledně uplatňovat a neustále vylepšovat integrovaný systém managementu kvality uvnitř organizace. Účelnost a přiměřenost politiky kvality je každoročně zkoumána a -  pokud je to nutné - upravována. 

Naši pracovníci jsou vzhledem k vysokým nárokům našich zákazníků a vysoké technologické náročnosti výrobků firmy ISMET pravidelně vzděláváni a školeni.

Pro dosažení těchto podnikatelských cílů se držíme zásady investovat přiměřenou část z dosažených výnosů do vývoje, výroby, zajištění kality, prodeje a služeb.

Každý náš pracovník v každém stupni výroby je spoluzodpovědný ve jménu společnosti ISMET s.r.o. za kvalitu své práce.

Nejvyšší cíle naší politiky kvality


Předcházíme vadám konečným 100%  testováním všech zhotovených produktů

Vadám před odesláním produktu se předchází zachycováním  závadných materiálů, stavebních prvků a produktů, z toho jsou vyvozena nápravná opatření. Vadám po odeslání produktu se předchází analýzou závadných výrobků a zavedením z toho plynoucích nápravných opatření. Účinek takto zavedených opatření se dále kontroluje.

Všichni pracovníci společnosti ISMET usilují v zájmu našich zákazníků o dosažení trvalé a vysoké kvality. Náš smysl pro kvalitu spolu s vědomím jejího významu, stejně jako zasazení se všech pracovníků o její dosažení jsou předpoklady pro dlouhodobou spolupráci s našimi partnery, a tím pro trvalý rozvoj společnosti ISMET.

Stabilní a spolehlivá kvalita našich produktů je přitom základem naší dlouhodobě úspěšné obchodní činnosti. Kvalita pro nás znamená přinejmenším splnit požadavky a očekávání našich zákazníků.  V tomto smyslu je naše kvalita pro naše zákazníky důležitým kritériem při jejich rozhodování o zakázce a vyhotovení objednávky, a tím je i základem pro  vysokou spokojenost zákazníků a dlouhodobý vztah se zákazníkem.   

Máte nějaké dotazy?


Máte otázky na společnost ISMET, s.r.o.? Rádi Vám pomůžeme. Společně s Vámi vypracujeme kompletní řešení, které bude zcela odpovídat Vašim potřebám a požadavkům, nebo pro Vás najdeme vhodný standardní produkt.