Transformátory

Vhodné pro každý stroj a zařízení

Transformátory nabízí ISMET v rozmanitých provedeních a řešeních při splnění veškerých norem a předpisů. Portfolio výrobků sahá od katalogových a skladových transformátorů pro rozvaděče a výrobu řízení přes zákaznicky specifické optimalizované standardní transformátory pro větrnou energii a strojírenství až po individuálně dimenzované speciální transformátory pro tavné pece nebo ionizační zařízení

Použijte náš filtr a najděte odpovídající transformátor

Product filter

Use the basic technical data to search for a suitable transformer

Capacity

You didn´t find the right transformer yet? Then contact us! We are happy to advise you.

Request an individual advice


Extended program with short delivery times

The scope of stocked items and items with short delivery times is being continuously expanded. & nbsp;
The attached lists give you an overview.

Product price list

MOD

Motor choke
View product

SSTE

Single-phase transformers for fan control

Single-phase step transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Connection to cage clamps, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnated.

IR: 1,5 - 20,0 AUPRI: 230 VUSEC: 80 - 230 V

View product

SSTE-G

Single-phase transformers for fan control

Single-phase step transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Transformer within a plasticl casing with a step switch, protection system IP 43. Connection to terminals, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz.

IR: 1,5 - 10,0 AUPRI: 230 VUSEC: 80 - 230 V

View product

DSST-G

Three-phase transformers for fan control

Three-phase step transformer according to EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Transformer within a plastic or steel case with a step switch, protection system IP 43. Terminals with screwed connection, safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz.

IR: 2,75 - 35,00 AUPRI: 400 VUSEC: 120 - 400 V

View product

SSTD

Three-phase transformers for fan control

Two single-phase step transformers (in V-circuit) according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Connection to cage clamps, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnated.

IR: 1,0 - 19,0 AUPRI: 400 VUSEC: 80 - 400 V

View product

SSTD-G

Three-phase transformers for fan control

Two single-phase step transformers (in V-circuit) according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common exit and entry coil. Coils without galvanic separation. Transformer within a plastic or steel case with a step switch, protection system IP 43. Connection to terminals, safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz.

IR: 0,8 - 11,0 AUPRI: 400 VUSEC: 80 - 400 V

View product

Od standardních až po zákaznicky specifické: Transformátory od ISMET

Transformátor je odvozen z latinského „transformare”, což znamená přetvořit nebo přeměnit. Vstupní střídavé napětí, které je na jedné z cívek, mění transformátor na výstupní střídavé napětí, které lze odebírat z druhé cívky. Poměr vstupního a výstupního napětí odpovídá poměru vinutí obou cívek.

Transformátory slouží mimo jiné ke změně napětí v napájecích zařízeních a v technických přístrojích, při přenosu signálu nebo ochranném oddělení. ISMET nabízí transformátory až do celkové hmotnosti přibližně deset tun, rozsahu výkonu do 5 MVA, napětí do 36 kV a proudů do 14000 A. Jako stupeň krytí je možný maximálně IP65.

Spektrum sahá od jednofázových nebo třífázových transformátorů přes transformátory pro napájení lékařsky využívaných prostorů až po řízení ventilátorů i halogenů nebo LED. U zákaznicky specifických řešení se při vývoji vhodného transformátoru zohledňují individuální potřeby zákazníků.

ISMET své transformátory vždy vyrábí v souladu s normami a s optimalizovanými náklady. Současně se klade stále větší důraz na úspory energie a ochranu klimatu. Díky použití alternativních materiálu při konstrukci a výrobě nabízí ISMET svým zákazníkům alternativně také mimořádně energeticky účinné transformátory při speciálních požadavcích na snížený ztrátový výkon a úspory nákladů na elektrickou energii.

Kontaktujte nás!

Ještě jste nenašli ten správný transformátor? Kontaktujte nás. Společně vyvíjíme vhodné transformátorové řešení.