Transformátory pro použití ve zdravotnictví

Transformátory, které splňují specifické nároky

Na transformátory napájející zdravotnické prostory v nemocnicích, lékařských ordinacích nebo pečovatelských domech musí být kladeny zcela specifické nároky. Ty jsou mimo jiné upraveny v DIN VDE 0100-7100:2012-10. Jde jednak o naprostou zabezpečnost pacientů a personálu před nebezpečím úrazu proudem, ale také o bezpečné a spolehlivé napájení proudem, například na operačních sálech nebo při péči o pacienty na odděleních intenzivní péče. Poklesy a výpadky napájení napětím tam mohou mít za následek ohrožení života. Transformátory pro napájení zdravotnických zařízení od firmy ISMET zohledňují tyto přepisy a splňují do nejmenších detailů všechny požadavky.

Zobrazit všechny produkty

Single-phase isolating transformers

MTDN-M

Single-phase isolating transformers

Single-phase safety - transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 Terminals with screwed connections (6,3 x 0,8 mm), prepared for safety class II, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnation. Shielding winding at terminal, insulated foot angles, temperature switch connected with terminals Acc. UL 2601, EN 60601-1, VDE 0570, VDE 0100-710

P: 140 - 980 VAUPRI: 230 VUSEC: 0 - 28 V

View product

Jednofázové transformátory pro napájení zdravotnických zařízení

Naše jednofázové transformátory pro napájení zdravotnických zařízení splňují všechny platné normy a předpisy. Jednofázová trafa firmy ISMET zabezpečují spolehlivé a nepřetržité napájení napětím operačních sálů, zdravotnických přístrojů, automatických analyzátorů a diagnostických přístrojů. Společnost ISMET nabízí všechny požadované kategorie, konstrukce a velikosti jenofázových transformátorů přímo ze skladu nebo v krátkých dodacích lhůtách. Jednofázové transformátory od firmy ISMET pro napájení  zdravotnických zařízení obdržíte bez skříně nebo v hygienických snadno omyvatelných skříních s hladkým povrchem.  

Třífázové transformátory pro napájení zdravotnických zařízení

Naše třífázové transformátory pro použití ve zdravotnických zařízeních splňují všechny platné normy a předpisy. Třífázová trafa firmy ISMET zabezpečují spolehlivé a nepřetržité napájení napětím operačních sálů, zdravotnických přístrojů, automatických analyzátorů a diagnostických přístojů. Společnost ISMET nabízí všechny požadované kategorie, konstrukce a velikosti třífázových transformátorů přímo ze skladu nebo v krátkých dodacích lhůtách. Třífázové transformátory pro napájení zdravotnických zařízení od firmy ISMET obdržíte bez skříně nebo v hygienických, snadno omyvatelných skříních s hladkým povrchem.  

Jednofázové oddělovací transformátory

Jednofázové oddělovací transformátory slouží k elektrickému oddělení proudových obvodů a disponují proto ochranným oddělením vstupního a výstupního vinutí. Oddělovací transformátory zabraňují nebezpečí současného náhodného kontaktu země a částí transformátoru, které jsou pod napětím.  Vlivem vady na izolaci se nechtěně mohou pod napětí dostat i části, které k tomu původně nebyly určeny. Jednofázové oddělovací transformátory dle DIN EN 61558, VDE 0570, část 2-6 o firmy ISMET jsou dodávány se svorkami s připojením na šrouby, jsou impregnovány ponorem a připraveny pro třídu ochrany II.     

Váš dotaz na transformátor pro použití v lékařství