Třífázové transformátory

Desetileté know-how pro výkonné transformátory

Naše třífázové transformátory splňují všechny současně platné normy a předpisy. Třífázová trafa od firmy ISMET napájejí spolehlivě a stabilně všechny třífázové elektrotechnické aplikace  v energetice, průmyslu a řemeslech požadovaným napětím a výkonem. ISMET nabízí všechny běžné kategorie, druhy provedení a velikosti třífázových transformátorů. Třífázové transformátory do 30 kVA obdržíte v krátké dodací lhůtě, největší třífázová trafa z našeho portfolia dosahují úrovně výkonu až 5MVA.

Zobrazit všechny produkty

Three-phase step transformers

DSST

Three-phase step transformers

Three-phase step transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-13. Common input and output coils. Coil without galvanic separation. Connections: Terminals with screwed connection, prepared for safety class I, 50/60 Hz, ta 40°C, dip impregnation, horizontal mounting, colour green RAL 6004.

IR: 2,75 - 35,00 AUPRI: 400 VUSEC: 120 - 400 V

View product

Třífázové adaptační transformátory

Třífázové adaptační transformátory dle DIN EN 60076 a VDE 0532 s volitelným vstupním a výstupním napětím se používají například k provozu  obráběcích strojů, obráběcích center a osazovacích strojů a upravují stávající síťové napětí na napájecí napětí stroje. ISMET dodává třífázové adaptační transformátory s nejrůznějším vybavením a v nejrůznějších velikostech se jmenovitým výkonem až 1MVA.

Třífázové stupňové transformátory

Třífázové stupňové transformátory dle DN 61558, VDE 0570 (část 2-13) se společným vstupním a výstupním vinutím a galvanicky neoddělenými vinutími umožňují pomocí připojovacích svorek variabilní odbočky vinutí, aby bylo s jedním třífázovým transformátorem k dispozici více stupňů napětí.   

Třífázové síťové transformátory

Třífázové síťové transformátory dle VDE 0570 (část 2-1) slouží k bezpečnému napájení 400 voltovým napětím strojů, zařízení a přístrojů a firma ISMET je nabízí se jmenovitým výkonem do 30 kVA ve variantách ve skříni nebo bez skříně. Je také možné převedení ze 400 V na 230 V.

Váš dotaz na třífázový transformátor